Jdi na obsah Jdi na menu

Obiloviny

 

Základní požadavky na kvalitu obilovin se řídí pro potravinářské účely dle ČSN 46 0011 - 1( 46 0011) a pro krmné účely ČSN 46 1200 - ( 460012)

Oves nahý - Avena nuda se využívá na výrobu ovesných vloček v potravinářské kvalitě nebo krmný pro výrobu krmných směsí pro ptactvo. ČSN 580515

psenice-obecna.jpg  Pšenice obecná ( Triticum aestivum L.)

Pšenice obecná je u nás nejrozšířenější plodinou a zaujímá téměř čtvrtinu orné půdy v ČR. Pěstuje se ve dvou formách - ozimé ( 94 % ) a jarní ( 6 % ). Hlavním produktem sklizně je zrno. 

 Potravinářská - ČSN 46 1100 - 2 a ČSN 46 11 00 - 2; Krmná - ČSN 46 1200 - 2

 

 

jecmen-jarni.jpg  Ječmen jarni ( Hordeum vulgare conv. distichon )

Jarní ječmen je v České republice v posledních letech pěstován na poměrně velké výměře a je po ozimé pšenici druhou nejvíce pěstovanou plodinou u nás. Na výrobu sladu se zpracovává kolem třiceti procent celkové sklizně jarního ječmene, asi sedmdesát procent zrna se používá ke krmným účelům.

Sladovnický - ČSN 46 1100 - 6; Krmná - ČSN 46 1200 - 3

 

jecmen-ozimy.jpg   Ječmen ozimý ( Hordeum vulgare con. vulgare )

Ječmen ozimý je po ozimé pšenici a jarním ječmeni třetí nejrozšířenější obilovinou v ČR.  V podmínkách ČR je ozimý ječmen využíván především pro krmné účely. Krmná kvalita je u odrůd s větším zrnem na úrovni krmných odrůd ječmene jarního.

Krmná - zrno - ČSN 46 1200 - 3

 kukurice.jpg  Kukuřice ( Zea mays L.)

Kukuřičné zrno hraje důležitou roli při výkrmu prasat a drůbeže.

  Krmná - zrno - ČSN 46 1200 - 6

 

 

zito-sete.jpg   Žito seté ( Secale cereale L. )

Pěstitelské plochy žita ve druhé polovině 20. století výrazně poklesly díky malým přírůstkům hektarových výnosů zrna oproti pšenici a ječmeni a také díky nižší rozmanitosti užití žita jako suroviny.

Potravinářské - ČSN 46 1100 - 4
Krmné - zrno, které nesplňuje kriteria potravinářské jakost

 

tritikale.jpg   Tritikale - žitovec ( Triticosecale )

 Tritikale je úmělým mezidruhovým křížencem pšenice obecné ( rod Triticom ) a žita seteho ( rod Secale ), má vysoký výnosový potenciál

 Krmné - ČSN 46 1200 - 5

Oves setý ( Avena sativa L.)

v současné době oves znovu nabývá na významu jako surovina pro výrobky racionální lidské výživy. Bílkovinný komlex ovsa se ve srovnání s pšenicí vyznačuje snazší stravitelností a vyšším podílem esenciálních aminokyselin. Zrno ovsa se také uplatňuje v krmných dávkách některých kategorií hospodářských zvířat - mladých a plemenných zvířat a koní.

oves pluchatý - ČSN 46 1200 - 4 ( obilka pevně sevřena obaly kvítků - pluchou a pluškou )

Oves nahý - ČSN 46 1100 - 7 ( bezpluchá -  ,,nahá " - obilka )

proso-sete.jpg  Proso seté ( Panicum miliceum L. )

Zrno prosa je drobné s lesklými pluchami. Část produkce se využívá jako dietní potravina ( loupané proso - jáhly ) a část se uplatňuje pro krmení exotického ptactva. Kvalitativní posouzení prosa je zaměřeno na vlkost, příměsi a nečistoty. Kvalita posuzována dle ČSN 46 1200 - 8.

 

 pohanka-obecna.jpg Pohanka obecna ( Fagopyrum aesculentum ( L.) Moench )

Pohanka patří do botanické čeledi Polygonaceae - rdesnovité. Vzhedem k obdobné agrotechnice a charakteru produktu je uváděna společně s druhy obilnin. Semena pohanky ( trojboké nažky ) se po vyluštění používají jako surovina pro přípravu jídel a potravin se specifickými chuťuvými a dietetickými vlastnosti. Kvalita se řídí dle ČSN 46 1200 - 8.

Neloupaná

Loupaná - mechanicky, termicky